Hallo!

Ik ben Maaike. Enthousiast, energiek, empathisch én kritisch – want waarom zou dat niet naast elkaar kunnen bestaan? Ik praat je graag de oren van je hoofd, maar kan ook goed luisteren. En ik lees veel, maar schrijf nog veel liever.

Dat praten, luisteren, schrijven en lezen is trouwens ook waar ik mijn brood mee verdien. Op deze website vind je alles over mijn diensten als journalist en eindredacteur. Welkom!

Hier kan ik je mee helpen

Tekst en redactie
Van solliciteren met autisme tot ongelijkwaardigheid in de geboortezorg. Van onbegrip voor ‘vrouwenkwaaltjes’ tot de rol van vrouwen in klimaatverandering. Van het herkennen van hoogbegaafdheid tot een onderzoek naar de nauwe benadering van eetstoornisbehandelingen.

Dat is een aantal onderwerpen waar ik me als journalist op heb gericht. Mijn interesses zijn breed, maar hebben altijd maatschappelijke waarde. Zo schrijf ik veel over (on)gelijkheid in de breedste zin van het woord en over de (mentale) gezondheidszorg – en soms een combinatie van de twee. Dat doe ik met name in de vorm van achtergrondverhalen, expertinterviews en human interest-verhalen.

Je vindt mijn stukken bij onder meer Brandpunt+, LINDA.nl, JAN, Bedrock en Cosmopolitan.

Eindredactie
Zoals een oud-collega schreef: ‘Gekscherend zeg ik altijd tegen Maaike dat ik wat bang ben om met haar te appen, omdat ze het altijd gelijk merkt als er een grammatica-, spelling- of andere fout in een zin staat. Daarmee bedoel ik vooral: huur haar in als (eind)redacteur, want ze is écht de allerbeste!’

Mijn innerlijke taalpurist laat geen d/t-fout onopgemerkt, en ik rust niet tot alle vage formuleringen en lege woorden uit een stuk zijn. Voor flink inkorten deins ik niet terug, en als socioloog en Nederlandica weet ik hoeveel impact redactionele keuzes over taal en inhoud kunnen hebben.Kortom: ik kijk graag kritisch naar teksten, zowel tekstueel als inhoudelijk.

Dit deed ik eerder voor (online) magazines als OneWorld, LINDA.nl, JAN en Cosmopolitan.

Dit maakte ik eerder

Contact opnemen? Leuk! Je kunt me mailen op info@maaikekooijman.nl. Of kijk nog even verder bij mijn uitgebreidere portfolio.

Scroll naar boven